• Merlot de Altos de Valdearaza(Хьюго) импорт Испания 28.04.2015г

    Юный Чемпион России, Чемпион России, Чемпион РКФ.

  • Астон Мартин 18.09.2015

    Мультичемпион, Юный Чемпион России, чемпион России, Чемпион РКФ,Чемпион Румынии, Чемпион Болгарии,Чемпион Армении, Чемпион Грузии, Гранд Чемпион Румынии

  • Биззаро Персей 6.02.2017.

    Юный чемпион России, ,Юный Чемпион Армении,Юный Чемпион Грузии, Чемпион РКФ, Чемпион Армении, Чемпион Грузии.